Gravemaskinens oppbygning

Beskriving: 

En gravemaskin består av flere hovedkomponenter. Kan du desse?