Oppgave om målgruppe for Vg1 service og samferdsel

Beskriving: 

En dra og slipp - oppgave

 

Basert på denne resssursen fra NDLA https://ndla.no/nb/node/88174?fag=52291