Litt om datanettverk og protokoller

Beskriving: 

Introduksjon til datanettverk- og forkortelser