Skipstekniske tjenester VG2 maritime fag

Beskriving: 

inndeling av skip. navn på delene