Search page

Søk

Søket fant 73 resultat in 0.04 sekundar.

Søkeresultat

  1. Lesing og skriving i samfunnsfag

    Filmen "Lesing og skriving i samfunnsfag på 10. trinn" syner eit metodisk undervisningsopplegg der elevane skal skrive ein artikkel om bærekraftig utvikling. Opplegget syner korleis ein kan arbeide grundig og systematisk med lese- og skriveopplæringa heile vegen frå før elevane startar å skrive til det ferdige produktet er klart. Før skrivinga kjem i gang handlar det om å lese systematisk for å tileigne seg kunnskapar, om å notere effektivt medan ein les, arbeide med omgrep og om å arbeide med modelltekstar.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 24.09.2014 - 10:38

  2. Skriving som grunnleggende ferdighet

    Et Powerpoint-foredrag av Trygve Kvithyld.
    Dette foredraget er en del av www.skrivestien.skrivesenteret.no.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 26.11.2014 - 10:43

  3. Video lesson - Going on a holiday

    This is a video lesson based around the video “Mr. Bean packs his suitcase”. It can be used with younger students at a lower level, and with older students at a higher level.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 26.11.2014 - 11:49

  4. Undervisningsvideoer i fysikk og matematikk

    Her finner du undervisningsvideoer i fysikk 1 og 2 og i matematikk 2P. Videoene er laget av Inga Hanne Dokka.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 26.11.2014 - 13:36

  5. Jojo sucht das Glück

    33 små episoder om den brasilianske jenta Jojo og hennes søken etter lykken i sin nye hjemby Köln. Kan brukes i tyskfaget både på ungdomsskolen og i videregående skole.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.01.2015 - 21:48

  6. Hvordan skrive en resonnerende tekst?

    I denne Prezien får man en innføring i hvordan skrive en resonnerende tekst. Presentasjonen er laget av Halvor Thengs.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.01.2015 - 21:54

  7. Matematikk 1T

    Dette kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 1T. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til CappelenDamms Sinus 1T-bøker (2014-utgaven). Noen av eksemplene er hentet fra NDLA.

    Lisens: CC-by-nc-sa

     

    Om kursholderen 

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.01.2015 - 22:07

  8. Aktiv læring - praktiske øvelser i lesing og skriving

    Filmen viser ulike praktiske øvelser som elevene jobber med før, under og etter lesing og skriving. Innholdet i filmen baserer seg på heftet "I skrivende stund".

    Fra Skrivesenteret

    Cecilie Isaksen Eftedal - 21.01.2015 - 16:45

  9. Aerob og anaerob utholdenhet - en oppsummering

    I denne oppgaven skal du sjekke hva du har lært om aerob og anerob utholdenhet. Klikk på det svaret du mener er riktig.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 28.01.2015 - 11:40

  10. Hva er styrke?

    I denne oppgaven skal du fylle inn ordene som mangler. Les gjerne teksten Hva er styrke? før du gjør oppgaven.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 28.01.2015 - 12:21

  11. Aldri god alene

    Presentasjon dag 4, Vestfold.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 27.02.2015 - 11:24

  12. Skader av kosmetikk

    Marker alle ord som beskriver skader av kosmetikk i teksten.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.03.2015 - 11:25

  13. Gloseprøve i engelsk, 6. klasse - fyll inn

    Translate from Norwegian to English.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.03.2015 - 15:23

  14. Gloseprøve i engelsk, 6. klasse - dra og slipp

    Her skal du trekke engelske ord til den rette norske oversettelsen.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.03.2015 - 20:30

  15. Aldri god alene - dag 4 Rogaland

    Presentasjon av FYR på dag 4 i Rogaland.

    • Nytt på FYR (kort om design, fagforsider etc)
    • Interaktive oppgaver - hva, hvordan, hvorfor?
    • Et eksempel og en historie (interaktiv oppgave og Kahoot)
    • Flere eksempler

    Cecilie Isaksen Eftedal - 16.03.2015 - 08:59

  16. Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - fyll inn

    Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - fyll inn

    Cecilie Isaksen Eftedal - 18.03.2015 - 14:32

  17. Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - dra og slipp

    Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - dra og slipp

    Cecilie Isaksen Eftedal - 18.03.2015 - 14:43

  18. Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - oversett til norsk

    Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - oversett til norsk

    Cecilie Isaksen Eftedal - 18.03.2015 - 14:48

  19. Nytt på FYR - dag 4 Telemark

    Presentasjon av nyheter på FYR, samt eksempler på gode undervisningsopplegg og interaktive oppgaver

    Cecilie Isaksen Eftedal - 08.04.2015 - 18:57

  20. Interaktive oppgaver og tilpasset opplæring

    En presentasjon av hvordan interaktive oppgaver kan brukes i et TPO-perspektiv.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.04.2015 - 08:29

Pages