Search page

Søk

Søket fant 1006 resultat in 0.053 sekundar.

Søkeresultat

  1. Prøve til mat/matkultur fransk

    En enkel prøve som er delt i GoogleDocs

    https://docs.google.com/document/d/107brFyNPIEFUoU9yESNDI-eIoT0Js_7Bqsej...

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 17:50

  2. Uttrykke nær framtid/futur proche på fransk

    Video og oppgaver til å jobbe med verbformen futur proche på fransk. Nivå 1 og 2 fremmedspråk. 

    Videoen har oppgave på slutten, og bør ses flere ganger. 

    Flere oppgaver til futur proche finner du under. 

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 17:42

  3. Fagbegrep - repetisjon til KK3

    KULTUR OG KOMMUNIKASJON 3

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 17:20

  4. Kultur og kommunikasjon, om by og identitet med Pokemon

    Forslag til oppstart høst om by og byidentitet. 

    Vi kombinerte teori om identitet og kultur med PokemonGo, byvandring og byhistorie. Til slutt skrev vi motinnlegg til en politiker fra området, og refleksjon omkring by og identitet på hver vår blogg. Her er en skisse til hvordan en kan arbeide med dette både i KK1 og i KK3:

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:45

  5. Skriveutfordringer i fremmedspråk - bruk blogg!

    Vi har fått elevene til å ta i bruk blogg i fransk nivå 2 på Skien vgs. De har skrevet innenfor forskjellige genre og forskjellige typer tekst, og både elever og lærere synes det har fungert bra. Jeg deler derfor noen av utfordringene de har hatt, og gir eksempel på et par blogger. 

    Skriveutfordringer i fransk, nivå 2, høst 2016

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:31

  6. Learn English Kids! from the British Council

    English resources for teaching and learning English. 

    Why not try out some of these tongue twisters? http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

     

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:20

  7. The Effortless English Blog - EFL resources

    How to improve your English?

    Maybe you can find some ideas here on how to improve, e.g.:

    How to improve your English speaking skills: https://effortlessenglishclub.com/improve-english-speaking-skills

     

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:18

  8. English Grammar

    Basic English Grammar

     

    Excercises to improve your English grammar could come in handy before your English exam. Try out ImprovEDU where you will find different excercises like gerunds, present tense, how to use auxiliary verbs etc. 

     

    Good luck! 

     

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:12

  9. Er disse nyhetene sanne eller usanne?

    Sant eller usant - sjekk det ut!

    Knut Inge Skifjeld - 25.04.2017 - 13:33

  10. Ideer til avslutning i franskklassen?

     

    Menu été

     

    Nina Bell Rui Aadna - 23.04.2017 - 11:07

  11. Kultur og kommunikasjon vg3, oppgaver til skrivedag med forberedelsesdel

    Forberedelsesdel leveres ut minst 24 timer før skrivedagen.

    Øv elevene i å bruke referanseverktøyet i word til å oppgi sine kilder i. Øv også på å lese sammenheng mellom begrep i forberedelsesdelen og trekke ut relevant teori, slik som fagord og analysemodeller.

     

    Forberedelsesdel

     

    Kommunikasjon og identitet i et flerkulturelt samfunn

    Nina Bell Rui Aadna - 23.04.2017 - 10:31

  12. Det første stortinget i 1814

    Her får du en innføring i hva som skjedde på det første storting som ble holdt i Norge. Det første storting ble avholdt høsten 1814 og ble avholdt i en periode da det hersket usikkerhet og frykt for krig og konflikt. Samtidig bød 1814 på muligheter for Norge dersom vi utviste kløkt og mot. Etter hver tekstblokk får du noen spørsmål som tester din forståelse underveis.

    Knut Inge Skifjeld - 21.04.2017 - 10:35

  13. Vg2 ambulansefag - lenkesamling nasjonale prosedyrer 2017

    Denne oversikten over relevante lenker for ambulansefag er ment som et supplement til lærebøker og annet undervisningsmateriell i faget.

    Lenkesamlinga er utarbeidet av Oppgavenemnda for skriftlige eksamener Vg2 (oppnevnt av eksamenskontoret i Østfold fylkeskommune). Revidert 17.03.2017.

    Lenkene er også lagt ved i et Word-dokument.

    Julie Bjørnstad - 20.04.2017 - 11:28

  14. Guantanamo Bay Factual Text

    Fill out the gaps with the suitable words. 

    Please try to correct your answer (word) if you have had it wrong.

    lana.chernik@bfk.no - 18.04.2017 - 14:51

  15. Spiker

    Det finnes forskjellige spiker til forskjellige formål.

    Dra og slipp navnet på spikeren til den rette spikeren

    kjell.brors@stfk.no - 23.03.2017 - 11:14

  16. Bruk av Office Mix, et eksempel

    Viser eksempel på bruk av Office Mix, et program-tillegg i Office PowerPoint.

    Her presenteres kort bruk av program Kikora og Campus Inkrement for bruk i undervisning og kort ulike fordeler ved begge programmene :)

    Presentert på Impulskonferansen 2015. Ønsker gjerne tilbakemeldinger på denne.

     

    Værsågod.

    Mvh Haldor

    Haldor Hove - 15.03.2017 - 17:00

  17. Pretérito Indefinido (regular) - [quiz]

    Practice the preterit tense with this quiz. You will need 75% correct to pass. Good luck!

     

    Øv på "indefinido" med denne quiz'en. Du trenger 75% riktig for å bestå. Lykke til!

    Frode Rustand - 15.03.2017 - 13:31

  18. PowerPoint 8, overganger og animasjoner

    En kort film om å sette inn overganger, animasjoner og lydeffekter i PowerPoint.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 23:27

  19. PowerPoint 7, sette inn bakgrunnstema

    En kort film om å sette inn bakgrunnstema i en PowerPoint-presentasjon.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 22:36

  20. PowerPoint 6, formatere objekter

    En kort film om å formatere bokser, tekstbokser og bilder.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 21:09

Pages