Forslag til eksamensoppgaver fransk nivå 2, muntlig

Beskriving: 

Her kommer et par oppgaver jeg brukte til eksamen 2016. 

De kan kopieres, brukes som en øvelse, eller evt. brukes i revidert utgave. 

Muntlig eksamen fransk med rammer for gjennomføring.