Klima og vær

Beskriving: 

Elevene på maritime linje (valgfag dekk) skal kunne vurdere forhold som fartøy/vær, stabilitet/vær og last/vær samt danne seg en helhetsvurdering av situasjonen.

Elevene skal lese og forstå side 82 til og med 90 samt gjøre oppgave 1 til 8 på side 90 i fritidsbåtskipperen.

Elevene skal lese og forstå side 179 til og med 191 samt gjøre oppgave 14-33 på side 196 i fritidsbåtskipperen.

Fritidsbåtskipperen av Gunnar Ulseth.