Engelsk grammatikk - to do

Description: 

Omskriving med to do, engelsk alle studieretninger

Forklaring, øvelse og fasit

OMSKRIVNING MED TO DO

 1. Må brukes for å lage spørrende og nektende setninger i PRESENS og PRETERITUM.
 2. Brukes ikke når hovedverbet er to be, f.eks is, are, was, were eller become (bli)
 3. Brukes ikke i setninger med can, must, will, shall
 4. Når man bruker DO er det bare DO som angir tiden i setningen, mens hovedverbet står i grunnformen

EKSEMPEL

He WALKS to school (presens)

DOES he WALK to school? (hovedverbet I grunnform, mens DO viser tid og form)

He DOES NOT WALK to school

 

You WALK to school (presens)

DO you WALK to school?

You DO NOT WALK to school!

They WALKED to school yesterday (preteritum, fortid)

DID they WALK to school yesterday

They DID NOT WALK to school yesterday!

OPPGAVER

(oppgaver, forklaring og fasit vedlagt i word-format)

Gjør disse setningene spørrende og nektende.

 1. Peter likes her very much.
 2. Nina and Martin climbed to the top of…
 3. They always eat very fast.
 4. Mary writes many letters every day.
 5. She wrote a letter to Peter yesterday.
 6. Peter left school one hour ago.
 7. He went to his grandmother.
 8. He helped her with the shopping.
 9. His grandmother enjoys music.
 10. She listens to classical music and jazz.
 11. Sometimes she sings a song.
 12. Sometimes the even sing together.
 13. She is very happy when Peter is there.
 14. She loves to have young people around.
 15. Last week Peter took his friend with him.
 16. They played all kinds of music for a long time.
 17. They had a lot of fun.
 18. They did many other things too.
 19. They did it to make her happy.
 20. She laughed a lot that night.

Gjennomgang grammatikk enten på tavle i klasse, eller at elevene leser seg opp på emnet. Kan knyttes til elevers besvarelser ved at de som har feil i bruk, kan øve seg med fasit.

 • Rette for seg selv med fasit
 • Rette for hverandre
 • Levere inn til retting av lærer