Blogg og blogganalyse

Bloggen er en sjanger som i begynnelsen bare inneholdt tekst og lenker. Sjangeren kan beskrives som en slags dagbok på nett, men inneholder også rester av sjangere som brev, skolestil og fotoalbum. I de siste årene har bloggene blitt mer sammensatte, og i dag inneholder de ofte video og interaktive objekter, som brukerne lager og deler ved hjelp av andre nettjenester.


Ordet blogg er en sammendragning av det engelske web og log, og oppsto på slutten av 90-tallet. De første bloggene var "lenkeblogger", som samlet pekere til steder på nettet, men utviklet seg raskt til en mer personlig sjanger der bloggerne ga uttrykk for egne meninger og følelser. I dag finner du alt fra Marits svært personlige dagbok til kjente politikere som skriver om og kommenterer verdensbegivenheter som de selv deltar i. Men den personlige tonen er beholdt, selv om en blogg kan ta opp alvorlige tema som kan ha betydning for mange mennesker.


De fleste bloggere ønsker tilbakemeldinger og kommentarer på det de skriver, og bloggene er derfor som oftest utstyrt med kommentarfelt. Du oppretter gjerne en blogg for å få kontakt med andre, knytte deg opp mot andres blogger og ”snakke” sammen på nettet. Dette er tjenester som Facebook og Twitter nå i stor grad har overtatt, og derfor er det enkelte som mener at bloggen gradvis vil forsvinne som sjanger.


Teknisk sett er det uhyre enkelt å opprette og drifte en blogg. De fleste benytter en bloggtjeneste som Blogger.com, Wordpress.com eller lignende og bruker en ferdig mal som kan modifiseres etter behov. På den andre siden fører dette med seg at mange oppretter en blogg, driver den en kort stund for så å miste interessen. Utfordringen er å gjøre seg synlig og bemerket, for ellers forsvinner bloggen din blant millioner andre. Derfor ligger det i dag mange ”døde blogger” på nettet, og som ikke lenger blir oppdatert.


Bloggen fungerer alt fra det å være utløp for den enkeltes uttrykksbehov, dele tanker og følelser med andre, til å være et viktig politisk verktøy med stor betydning for politiske saker og valg.


Analyse av andres blogger - noen forslag

* Hvilken tone/stil holder bloggeren? Hvor privat er han/hun?


* Hvordan vil du beskrive designen (layouten) på bloggen?


* Hvilke interesser har han/hun?


* Hvor ofte blir bloggen oppdatert?


* Hvor åpen er vedkommende for tilbakemeldinger og kommentarer?


* Hvorfor skriver han/hun blogg?


* Er bloggen interessant for andre? For hvem? Hvorfor?


* Hvem er det som kommenterer denne bloggen? Hvilket forhold har de til bloggeren?


* Tror du bloggen har betydning for andre? På hvilken måte?


* Har bloggen noe budskap? Politisk, faglig, sosial osv


* Din personlige vurdering av denne bloggenLa elevene velge en blogg som i sitt budskap hovedsakelig er politisk, privat, faglig eller sosial

Bloggene til noen norsklektorer


Norsklærer med digitalt grensesnitt - Leif Harboe


Tanketråder - Ingunn Kjøl Wiig (Sandvika vgs)


Mitt hjØRNe av web'en - Jørn Hoelstad Pettersen (Frogn vgs)


DigiTalt - norskbloggen til Sandvika vgs