Oppvarming - en oppsummering

Beskrivelse: 

I denne oppgaven skal du sjekke ut hva du har lært om oppvarming.