Adjektiv (spansk, klikk)

Beskrivelse: 

Forfatter: Frode Rustand

Øvelsen går ut på å finne de spanske adjektivene.