Vinnere av Wasaloppet de siste 10 år

Beskrivelse: 

Hvor godt har du fulgt med på Wasaloppet de siste årene? I denne oppgaven kan du teste om du husker vinnerne de siste 10 årene for herrer.