Multiplikasjon er gjentatt addisjon

Beskrivelse: 

Hvilke kort hører sammen?