Kreativ skriveoppgave i norsk språk og stil

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å tilpasse språk og stiltone til ulike situasjoner. I tillegg skal de bruke kunnskap fra retorikken for å prøve å overbevise den de snakker om de har rett. Elevene skal jobbe sammen to og to, eventuelt tre.

Skriftlig/muntlig oppgave:


Lag små dialoger til hver av oppgavene/situasjonene nedenfor. Skriv ned replikkene. Dere bestemmer selv hvem som «vinner» situasjonen. Dere kan gjerne lage en liten rammefortelling til diskusjonene. Når dere er ferdige, skal dere øve inn disse og framføre dialogene.

Fotograf: Nina Bell Rui Aadna. Lisens: CC-by-nc-sa

1. SITUASJON

En av dere skal være en selger som jobber på et kjøpesenter. Selger skal overbevise en kunde om at hun må kjøpe en ny, fantastisk og helt unyttig ting. Den andre skal være kunden som prøver å unngå å bruke penger.

2. SITUASJON

En av dere skal være en sint viking som lover død og hevn over en hirdmann fordi han har snakket stygt om ætten hans. Den andre skal være en frende som prøver å forhindre blodbad.

3. SITUASJON

En av dere er dørvakt på et utested. Denne ønsker å nekte en beruset person adgang til utestedet. Den berusede er IKKE enig.

4. SITUASJON

En av dere er en sliten, bekymret far eller mor. Den andre er en 16 år gammel gutt som ikke gidder å stå opp og gå på skolen om morgenen. Dataspill om natten er viktigere.

5. SITUASJON

En av dere er partimedlem i et parti som ønsker Bompengeringen i Grenland hjertelig velkommen. Den andre er en yrkessjåfør som er veldig negativt innstilt.

1. Språkbruksanalyse og retorikk må være gjennomgått i forkant. Elevene bør ha øvd seg på å argumentere.

Som en øvelse i språk og stil, kan læreren i forkant av oppgaven be elevene reflektere omkring utfordringen å jobbe som diplomat i et krigsherjet land. Be elevene forestille seg hvordan diplomaten må arbeide med å tilpasse språket sitt til forskjellige kontekster.

2. Arbeidet med å skrive dialogene bør ta ca. 2 timer

3. Lekse samt 1/2 skoletime til å øve inn dialogene

4. Framføre dialogene, kort klassesamtale om språk/stil i etterkant av hver presentasjon, ca 3,5 timer

5. Levere dialogene dersom disse skal leveres skriftlig, avtales med læreren

6. Egenvurdering, leveres skriftlig

Vurderingskriterier avtales med elevene. Det er viktig at elevene er klar over at man både skal se på tekstens struktur, faglige begreper og at eleven svarer på oppgaven.

Elevene skal levere et refleksjonsnotat omkring hvilke valg av språk og stil de har lagt til grunn i arbeidet. Teksten skal være sammenhengende, argumenterende og støttes av teori i lærebok/andre kilder.