Gategutt med Rudolf Nilsen og Tommy Tee

Beskrivelse: 

Samtidig og utfordrende lyrikkopplegg av Halvor Thengs i google docs om "Gategutt" à la Rudolf Nilsen og Tommy Tee. Opplegget er en sammensatt tekst med klikkbare lenker med lyd og video og med tekst fra de to. Opplegget ble aktualisert i desember 2013 med Don Martins innlegg om bydel Gamle Oslo.

Elevene kan følge progresjonen i opplegget slik det foreligger. Lærebok kan selvsagt skiftes ut da dette baserer seg på Tema 1. Det kan også endres ved å drøfte, eller ved å skrive et motinnlegg til Don Martins debattinnlegg. Det forutsettes at lyrikk er gjennomgått og at begrepet "intertekstualitet" er kjent for elevene.

Elevene skal vurderes muntlig

Kan skrive motinnlegg til Don Martin som vurderes skriftlig/muntlig

Kan reflektere omkring intertekstualitet m.h.t. og hvordan tekster spiller sammen i en tekstvev, f.eks. læreboka

Elevene kan/bør skrive et refleksjonsnotat der de reflekterer rundt sin egen læring og forståelse for lyrikk, sammensatt tekst og intertekstualitet