Språktilpasning. Å dramatisere et eventyr i forskjellige kontekster

Beskrivelse: 

Gruppeoppgave

Hver gruppe skal bestå av minst fem personer. De skal i fellesskap lese eventyret om «De tre bukkene Bruse». (De kan de eventuelt høre opplesning på NRK sine sider). Deretter skal elevene planlegge en dramatisering utfra den oppgaven de har fått. Her må de være nøye med å tilpasse språket.

Elevene skal spille 5 ulike karakterer:
En skal være forteller, 3 skal spille de ulike bukkene, og en skal spille trollet. Eventyret skal framføres for klassen. De må i tillegg finne en musikk/kjenningsmelodi til dramatiseringen, og de må lage en powerpoint med minst tre ulike bakgrunner/kulisser.

Klassen blir fordelt på følgende situasjoner: Eventyret skal framføres som om dere var:

1)Småbarn

2)Stylister, trendsettere/ «Jan Thomas»

3)Nyhetsopplesere

4)Typiske 16-åringer

5) Pensjonister

6) Gangstere

Språket skal være tilpasset situasjonen. Alle i gruppa må kunne replikkene sine utenat. Alle må snakke høyt og tydelig, og kroppsspråket bør passe til «typen». Musikkvalg og bakgrunn bør kunne «løfte» framførelsen. Det tekniske bør være prøvd ut på forhånd.

Rekvisitter og kostymer er lov, men ikke nødvendig.