Sorg og kriser

Beskrivelse: 

Jeg har laget en powerpoint som jeg har brukt i forbindelse med undervisningen om sorg og krise

 

Kompetansmål:Du skal kunne gjøre greie for hva som kjennetegner kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velvære, og selv medvirke til det.