Fagdag i markedsføring og ledelse 1 – «Hotel Savoy»

Beskrivelse: 

Vi har fagdag på skolen vår, med sju timer undervisning i samme fag på en dag. Jeg brukte en fagdag og to ekstra skoletimer på dette opplegget.

Undervisningsopplegget er en muntlig gruppeoppgave basert på et valgfritt presentasjonsverktøy.

I utgangspunktet kan læreren velge den bedriften han finner mest hensiktsmessig, men en forutsetning er at elevene har fått en del informasjon om bedriften og at det ligger noe informasjon om bedriften på nettet.

Jeg valgte Hotel Savoy i London fordi vi har tilgang på undervisningsvideoen Hotel Savoy åpner dørene. Denne kan bestilles av AV-senteret AS, Kårstadvegen 5, 6103 Volda. Tlf. 70 05 61 40.

Undervisningsfilmen er i to deler à 45 min.

Hele opplegget, med læreplanmål og forslag til vurderingskriterier, er beskrevet i vedlagte filer.

Foto: John Winfield / Lisens: CC by-sa 2.0
Kilde: http://www.geograph.org.uk/photo/104070

Del 1 av videoen om Hotel Savoy ble vist et par dager før fagdagen, sammen med gruppeinndeling, relevante læreplanmål og generell info om opplegget.

Del 2 ble vist på fagdagen. Elevene satt i grupper og fikk utdelt oppgaven med kompetansemålene og vurderingskriteriene før del 2 ble vist.

Elevene jobbet så i grupper fra kl. 09.00-12.00. Ingen faglig veiledning ble gitt, jeg underviste ikke.

Fra kl. 12.00-14.00 fremførte gruppene for meg. Jeg vurderte og gav tilbakemelding etter at alle gruppene hadde presentert.

Jeg brukte vurderingskriteriene som var gitt til elevene. For å gjøre det litt mer oversiktelig for meg selv klipte og limte jeg litt – jeg hadde ett A3-ark med alle kriteriene foran meg når gruppene presenterte, og «markerte med gult» de ulike nivåene elevene svarte på i de ulike målene.

Vurderingen blir en muntlig gruppekarakter som jeg tenker teller ca. 20-30 % av karakteren i andre termin.