Arbeidsoppgaver om velferdsstaten

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for oppgavene er debattinnlegget «Det er noe som lukter litt surt. Unnskyld meg, Norge, men jeg tror det er deg», skrevet av Ida Thommessen og trykt i Aftenposten 4. november 2015. Se lenke nedenfor.

Etter å ha lest debattinnlegget, jobber elevene med følgende spørsmål:

  1. Hva er Thommessens hovedargument?
  2. Hva er de viktigste argumentene i teksten?
  3. Hvordan tror du den norske velferdsstaten skal møte de utfordringene som kommer de neste årene?

Som hjelp til å svare på spørsmålene, kan elevene for eksempel lese artiklene «UDI ber om utvidet akutthjelp for å takle asylsituasjonen» – også hentet fra Aftenposten. Se lenke nedenfor.