Ytringsfrihet og sensur

  • Hvor går grensene for ytringsfrihet i vårt samfunn?
  • Når skal vi tillate sensur?
  • Hvor mye skal vi tolerere av sensur på nettet?

De fleste synes sikkert det er OK at myndighetene eller nettleverandørene sperrer tilgang til sider med barneporno og ytterliggående nazistisk propaganda. Men hva når vanlige politiske ytringer blir sperret fordi myndighetene ikke liker dem, eller pressgrupper får dem fjernet? Det skjedde i Kina under OL, og det skjer daglig i mange land rundt om i verden. Dette er aktuelle spørsmål å ta opp i undervisningen. La elevene kikke på disse nettstedene og diskutere/lage f eks artikler og meningsytringer om emnet.

Hvor går grensen? -en nettside om ytringsfrihet

Retten til å krenke

VGDebatt

Vil sensurere nettet for nordmenn - la elevene sjekke hvordan det gikk med denne saken

Forsvarer Kina-sensur

Hvorfor Internett-sensur virker mot sin hensikt

Samleside om ytringsfrihet (Journalisten.no)

Et aktuelt emne å ta opp i undervisningen, er striden om Muhammed-karikaturene. Her er bakgrunnsstoff om emnet.

Skarpe fronter i strid om karikaturene | Samleside om Muhammed