Aviser og avishistorie


"Norsk avishistorie er historien om norske avisers utvikling. Den kan grovt sett inndeles i fire faser..." - Norsk avishistorie (Wikipedia)


En mer generell artikkel om hva en avis egentlig er. Avis (Wikipedia)


"Da fjernsynet kom provoserte det pressen til strid. Plutselig var ikke avisene alene om å gi publikum nyheter og partipolitisk føde. Det ble en bitter kamp med dramatiske konsekvenser". Partipressens krig mot TVs inntog (Forskning.no)


"Egypterne og perserne organiserte for eksempel stafettruter, slik at kurerer til fots eller til hest kunne frakte nyheter etappevis over lange avstander. Informasjonen gikk altså gjennom en rekke mellommenn før den nådde mottakeren. I prinsippet skjer det samme i moderne nyhetsformidling gjennom nyhetsbyråer; informasjonen behandles i flere ledd, og blir slik avpersonifisert..."Virkelighetens historiefortellere - om utviklingen av journalistikken (Jo Bech-Karlsen)

Oppgaver og aktiviteter om aviser og journalistikk på Mediana.no


Kriminelle utlendinger! Eller..?


Sannhet i journalistikken - hva med den?


Nettfangst og kildekritikk


Etikkens dilemma - Røkke og Mia i samme seng og andre gode historier


Arbeid med dette temaet i Mediana!