Kriminelle utlendinger?

Her er noen interessante nettartikler som kan brukes til diskusjon om innvandring, kriminalitet, pressens ansvar mm.


Kriminelle utlendinger! Eller..?
Elevene diskuterer eller skriver om hvordan de forholder seg til det temaet som tas opp i disse fire artiklene


Pressens fargefilter Nordmenn med mørk hud er innvandrere når de omtales i negative sammenhenger i pressen. Unntatt på sportssidene.


Avisene stempler innvandrere som kriminelle (Aftenposten)


- Kriminelle utlendinger må utvises (Dagbladet)


Mange sannheter blir en løgn (Elisabeth Eide)


Sannhet i journalistikken - et ufravikelig krav? Dette kan være et tema i sammenheng med det ovenstående. La elevene sette seg inn i følgende artikler og legge fra sine egne meninger.


Den nygamle journalistikken; Virkeligheten er for skral. Skal det være tillatt å jazze den litt opp? (BT)


En kamp om makt og sannhet (UiB-magasinet)


Krigen om sannheten (nrk)


Reality-journalistikk (Forskning.no)