Elevoppgaver om propaganda

nazipropaganda.jpg

MK og norsk ved Årstad vgs jobbet med emnet propaganda og påvirkning i krig og fred. De ulike teamene laget visuelle framstillinger av hvordan de krigførende parter utnyttet virkemidlene under krigen. To grupper jobbet med nazistenes kunstsyn. Her er fire av besvarelsene.

Nazipropaganda før og etter 1933

Kunst og kunstsyn i det 3.rike

Kunst og kunstsyn i det 3.rike

Propaganda i Norge 1940 – 45 fra begge sider