Tenker vi for smått?

...eller tvinges vi til det spør Jørn i en post i bloggen sin. Det gjelder historiefaget og...
"hans (Wesch´) svar er at skoler og universiteter i vår del av verden opplever en “crisis of significance”. Vi har manglet en fortelling - narrative - som kunne gi en større mening til læringen vår, noe à la nasjonsbygging eller behovet for å tette et innbilt missile gap med en ideologisk fiende"

Jørns blogg (Mitt HJØRNe av web'en)