Eksportere bilder fra Picasa

Disse funksjonene brukes når du vil hente ut bilder som du har endret ved hjelp av Picasa.