Gratis skjønnlitterære tekster på nett

Digitalisering av verdensarven og den norske litteraturarven

 Det er ikke lett å få finne på nettet nyere, norske skjønnlitterære tekster som vi kan bruke til analyse og annet i skolen. Fortsatt er det papirutgavene vi må ty til for å finne egnede tekster, eller vi må gå inn i forlagenes betalingstjenester.

Nå kommer det nye og spennende løsninger på dette problemet.

På verdensbasis er Google i ferd med et gigantisk prosjekt der målet er å digitalisere all verdenslitteratur og gjøre den gratis tilgjengelig for brukerne. Avtale med rettighetshaverne er nå ferdig, og noen millioner bøker kommer på nettet.

Samtidig er EU i ferd med et tilsvarende prosjekt, med franske pådrivere, som er redd for en engelskspråklig markedsdominans på det digitale marked.

Her hjemme satser Nasjonalbiblioteket på et prosjekt der litteratur fra tre århundrer, 1790/1890/1990-årene skal digitaliseres og legges gratis ut på nettet. Spesielt det siste tiåret, 1990-årene, vil være interessant for oss som underviser i norsk. Her vil vi få adgang til romaner, novellesamlinger og lyrikk fra kjente norske forfattere til fri bruk

 

Er det noen som har meninger om dette?

Bra eller dårlig for oss lærere?

Kritiske røster mot Googleprosjektet

Hvorfor er så mange kritiske til dette prosjektet?

Mange ser på det som et fantastisk prosjekt med enorme muligheter for lett tilgang til menneskehetens samlede skriftlige produksjon. Andre frykter konsekvensene, og noen ser de økonomiske sidene som illevarslende.

Her har vi samlet en del nettartikler om saken. Er Google et selskap som ønsker kultur ut til folket eller et selskap som vil monopolisere verdensarven og tjene gode penger på andres arbeid?

Hvorfor ikke sette elevene i gang med å sjekke...osv

Pekere

Viktig første steg mot nettilgang til norsk litteratur Melding fra dept

Hva er dette prosjektet? Se selv på Google boksøk.

Bibliotekprosjektet (Google boksøk)

Nasjonalbiblioteket digitaliserer bøker

Masseopprør mot Google - Franske forlag tar Google til domstolen (idg)

Snart kan du leie bøker på nettet - nytt fra Google Books (Dagbladet)