Vold og sex

angelina2.jpg

Kvinne + våpen = farlig!

Ein TV-reklame med Angelina Jolie er blitt forboden i England på grunn av at den "forherligar sexy voldsbruk".
Diskuter dette med elevane!

La elevene fortelje om Angelinas rolle i Tomb Raiders, og diskuter og problematiser kvinnelege heltar som brukar same voldsmetodar som menn.

Les artikkelen Gjør våpenbruk sexy og glamorøs (VG.no)