Reklamefilm

Reklamefilmer er blitt en selvfølgelig del av vår mediekultur. De kan fortelle korte og fortettede historier på 20-30 sekunder, kan være stillestående sketsjer, stemninger uten historie osv. Også i undervisningsarbeidet kan vi bruke reklamefilomer på forskjellige måter.

Innenfor arbeid med film vil det være av stor nytte å studere reklamefilmene, hvordan de er bygd opp, hvilke filmatiske virkemidler som brukes, hvordan historiene tilrettelegges dramaturgisk osv.

Reklamefilmene sier alltid mye om samfunnet rundt oss og den tiden de er laget i. Det gjelder både historiske reklamefilmer og reklamefilmer fra vår egen samtid.

Aller best er det å prøve å lage reklamefilmer selv, ved å etterligne de profesjonelle. Derfor vil det ofte inngå reklamefilmproduksjon i videokurs. Her er et par slike elevproduksjoner:

Kvikklunsj | feriereiser | skoleinfo

Nettressurser i reklamefilmanalyse

Analyse av reklame - Norsk nettskole (krever tilgang)

Analyse av reklamefilm – studenter ved Høgskolen i Vestfold

Reklameanalyser skrevet av elever - samleside Daria

Virkemidler i reklamen

"Ska vi slåss?" Se filmen |

Noen andre varianter; "Gamle kjente" | "Hårløs" | "Lyset går" Er det noe som skiller disse fra den første filmen?

En annen VG-klassiker; "Jeg bare prekær og prekær" Se filmen |

Her er noen andre populære reklamefilmer som elevene kan bruke til analysearbeid. Hva f eks med disse filmene om Lottomillionærer?

|20 mill gjør noe med humøret | Kjøreskolen | Lotto på Mars

Noen konkrete analyser (kommer)