Adaptasjon

Adaptasjon | Fra bok til film | Dataspill | Tegneserier | TV | Skuespill | Oppgaver for elevene

Her vil jeg komme med stoff og legge fram noen forslag til oppgaver og arbeid for elevene.

Jeg vil peke på andre mediesjangrer som elevene kan arbeide med ved siden av boktekster, slik som tegneserier, film, dataspill, skuespill og TV.

Litt generelt om adaptasjon som bakgrunnsstoff for elevene 
I vår medieverden foregår det hele tiden en utveksling av innhold mellom de ulike mediene. Det kan være at mediene er opptatt av de samme emnene, eller rett og slett at innholdet i en bok blir overført til film eller TV, en tegneserie blir film osv. Dette kalles adaptasjon.

Elevene har sikkert sett filmen "300"? Vet de at denne filmen egentlig er basert på en tegneserie av samme navn? På samme måte som Batmanfilmene. Be gjerne elevene komme med andre eksempler.

Mange filmer bygger på romaner eller noveller, og etter filmen kan det gjerne komme en tegneserieversjon, et dataspill eller til og med en ny bok som bygger på filmen og ikke på den originale bokutgaven (light-utgave).

Gode adaptasjoner krever at innholdet blir omformet på det nye mediets premisser. Hvis filmatiseringen f.eks. følger bokas handling og stil altfor slavisk, blir det ofte en dårlig film. 
Nyttig å være klar over at ca en tredel av alle filmer som lages bygger på en bok som utgangspunkt!

Andre ord på at tekster overføres mellom mediene er transformasjon og remediering. Når uttrykk og virkemidler fra flere mediesjangre brukes sammen på en medietekst, kaller vi det gjerne hybridisering.

adaptasjon (av lat. adaptare, tilpasse), tilpasning, f.eks. av et kunstverk fra ett medium til et annet.

Nettressurser

Adaptasjon mellom mediene (Wikipedia)

Mye stoff om adaptasjon (Cappelens skolesider)

En PP-presentasjon om adaptasjon (Cappelen)

Adaptasjon i 3vgs (blogg)