Adaptasjon - fra bok til film

Adaptasjon | Fra bok til film | Dataspill | Tegneserier | TV | Skuespill | Oppgaver for elevene

Filmen er en mediesjanger som tar for seg og overfører innhold fra alle de andre sjangrene. Samtidig blir den utgangspunkt for nye overføringer av innhold tilbake til de andre mediesjangrene.

Hollywood har et umettelig behov for historier fra andre medier, og har etter hvert blitt svært dyktig til å lage filmatiseringer som står på egne bein. Ofte ser det ut til å gå i bølger hvilke mediesjangre man henter mest fra. I de siste årene har det f.eks. vært populært å hente figurer fra tegneseriene som utgangspunkt for spillefilmer. Noen av disse filmene er interessante fordi de bruker et filmspråk som dels er hentet fra tegneserienes egne virkemidler (Sin City, 300).

Norsk film har hatt tradisjon for å bruke bøker av klassiske forfattere som utgangspunkt (Ibsen, Hamsun), men har i det siste også i stor grad nyttet nyere forfattere (Ambjørnsen, Loe, Ramslie m.fl.)

Overføringen av innhold fra bøker til film er den vanligste formen for adaptasjon i medieverden. Ca en tredel av norske filmproduksjoner er basert på bøker eller noveller, og man regner med at situasjonen er den samme når det gjelder internasjonale produksjoner.
Mange har kritisert dette, og mener at filmer som bygger på originale filmmanus ofte blir bedre filmer.
Men det er ikke uten grunn at produsenter og regissører bruker bøker som utgangspunkt. Da har de gjerne en handling som folk kjenner på forhånd, og kan utnytte populariteten til boka. Imidlertid er det ofte slik at de filmene som bygger på svært kjente litterære verk, har en tendens til ikke å bli så altfor vellykket. Dette kommer av at regissøren i ærbødighet overfor boka legger seg for tett opp til det litterære forbildet og dermed ikke tar nok hensyn til at det er en film med filmens virkemidler som skal lages.

Eksempler på filmer som bygger på kjente bøker, men som likevel er gitt svært selvstendige uttrykk:

Blade Runner - kultfilm fra 80-tallet med Harrison Ford i hovedrollen. Bygger på boka Do androids dream of Electric Sheep? av Philip K. Dick

Ondskapens hotell - filmatisering av Stephen Kings roman The Shining. Stanley Kubrick laget her en av de mest kjente grøsserne overhode. Men boka har også fått en TV-serie, som legger seg mye tettere opp til romanen. Hvor vellykket dette er blitt, er det ulike meninger om.

Telegrafisten - norsk film bygd på Knut Hamsuns roman Svermere 

Av nyere norske filmatiseringer av bøker kan nevnes Fatso og  Den siste revejakta.

Oppgaver for elevene; gå inn på disse nettressursene og lag en artikkel med utgangspunkt i stoffet. Velg selv synsvinkel og fokus.

Nettressurser

15 Book-to-film adaptations that live up to the source material

Film of the book: top 50 adaptations revealed

Oversikt over filmatisering av norske bøker (Bergen off bib)