Adaptasjon - oppgaver for elevene - tips

Adaptasjon | Fra bok til film | Dataspill | Tegneserier | TV | Skuespill | Oppgaver for elevene

 

Tips til analyse av adaptasjon mellom mediene

Utgangspunkt - det spesielle ved sjangeren.  
Bok/novelle – bygger på det verbale, den skrevne tekst.   
Tegneserien– visuelt, et samspill mellom tegninger og tekst.   
Film/TV – visuelt, levende bilder sammen med lyd (tale, musikk, kontentum, effektlyd).   
Dataspill – visuelt, drives av interaktivitet med bruker.   
Teater – visuelt og tale. 

Handlingen: 
Hva er hovedutfordringen med denne adaptasjonen? 
Hva skiller handlingen? 
Hva er utelatt?  Hva er tatt med som tillegg?  Hvorfor? 

Tidsrekkefølgen; Hva er endret og hvorfor? 
Sjekk dette opp mot Hollywoodmodellen for dramaturgi (ndla) 
Har de to versjonene for eksempel samme høydepunkter og samme avslutning? 

Hva er hovedutfordringen med denne adaptasjonen?  Hva skiller handlingen?  Hva er utelatt?  Hva er tatt med som tillegg?  Hvorfor?   
Hvordan fortelles handlingen? 
Allvitende forteller? J eg-person (subjektivt kamera)?  Kombinasjon dialog/voice-over?  (se nederst på siden)*

Framdriften: 
Hvordan er klippingen i filmen?  Karakteriser klippetempo og sceneskift.  
Er det noen sammenheng mellom klipperytmen i filmen og språket i boka?  
Hvordan skjer framdriften i boka?  
Filmen må bruke tidsforkorting, hvordan skjer dette?

Personer og miljø:
Skildres personer og miljø på samme måte i de to mediesjangrene?  Kjenner du igjen personene fra bok til film?  Hvor og hvorfor er det eventuelt foretatt endringer?  Har bruken av bestemte skuespillere noe å si for vår oppfatning av filmen? I tilfelle hvorfor? (sjekk begrepet typecasting og se hva det har med saken å gjøre!).

Andre virkemidler:
Symbolbruk; Kjenner du igjen symboler fra boka?

Lyd;  Hvordan er lydsiden i filmen?   Hvordan brukes musikken som stemningsskapende middel?   Hvordan brukes reallyd (kontentum)?   Karakteriser replikkene.

Konklusjon
Hvor tett opp til originalteksten ligger filmutgaven?
Hvordan gjengis stemning og tema fra originalen?
Er det etter din mening en vellykket adaptasjon? Hvorvfor eller hvorfor ikke?

*)
voiceover blir i dag betraktet som en litt gammeldags fortelleform. Men vi har eksempler på bruk av den i filmene Blade Runner (original versjon), American Beauty og TV-serien Frustrerte Fruer. Hvordan brukes den her?