Massemedier og påvirkning

Innledning | Historisk blikk | Vold | Trend; parodi | Identitet 

Her har jeg laget et opplegg til ideer og stoff rundt dette temaet. Selve hovedtema er stort, og elevene kan arbeide på mange måter med tilnæringen til stoffet.

Jeg har med et par historiske eksempler på virkningsfull propagandafilm og spillefilm bygd på livet til en mediemogul (Citizen Kane, og absolutt toppaktuelt i disse dager!)

Spenningsserien 24 er svært aktuell som et medieuttrykk for samfunnet vårt i dag.

I en web2.0-tid der slagordet er å la brukerne produsere selv, er det absolutt betimelig å stille spørsmålet om hvordan brukerne kan påvirke via mediene?

Tema vold har vært aktuelt så lenge massemediene har eksistert. Hva vet vi og hva synser vi om dette? Absolutt aktuelt.

La elevene sette seg mer inn i moderne medietrender som parodier og hvordan de kan påvirke, et spørsmål som er blitt aktualisert f eks ved Otto Jespersens opptreden i TV.

Og til slutt; hva med egen identitet i et mediesamfunn?

Her kunne det vært fint om andre kom med sine innspill til oppgaver og stoff for undervisningen i dette emnet