Massemedier og påvirkning - vold

 Innledning | Historisk blikk | Vold | Trend; parodi | Identitet 

Helt fra de første massemediene begynte å utvikle seg har det vært en samfunnsdebatt om vold i mediene og eventuell voldspåvirkning fra mediene. Film, TV, tegneserier, dataspill... alle har blitt beskyldt for å fremme vold og voldsbruk hos de unge.

La elevene lese noen av disse artiklene eller de som det står henvist til i nettressursene, og la dem skriv en kronikk eller avisartikkel om medievold.

Nettressurser

Hokuspokus om medievold (Dagbladet)

Deprimerte bør ikke se denne (nrk)