Massemedier og påvirkning - parodier

Innledning | Historisk blikk | Vold | Trend; parodi | Identitet 

parodi2.jpg

Parodien er en klassisk form innen mange sjangre. Den får oss til å le av andre (og oss selv). 
Hvilken makt kan en parodi ha? 
Har den evne til å påvirke oss i våre grunnholdnigner?  
Hva når parodien beveger seg over i problematiske felt som innvandring, forholdet til   muslimer, rasisme osv?

La elevene se på disse innslagene.  Hvordan fungerer de? 
Hvilke virkemidler brukes? 
Er det klare parodier som alle må oppfatte eller..?

Spørsmål om respekt

 

Her er en " innvandrersang". Dreier det seg om en morsom og ufarlig parodi eller er det en hatsk tekst rettet mot innvandring og innvandrere? 
Invandrere i den norske land  Les kommentarene, hvordan har andre oppfattet denne framføringen?

Parodi og satire kan være to sider av samme sak. Her kan vi også bevege oss inn i minefelt.
Hva f eks med Muhammedtegningene? Har elevene synspunkt på disse?

Monty Python er en gruppe som i mange år har laget parodier på det meste.
Er dette bare harmløse parodier, eller har de en skarp og farlig brodd?
Se selv, eller bruk avdelingen med kvalitetsvideo som gruppen selv har opprettet på YouTube.

Nettressurser

Parodi (Wikipedia)

Parodi Grand Prix