Massemedier og påvirkning - identitet

Innledning | Historisk blikk | Vold | Trend; parodi | Identitet

frusmith.jpg

Identitet og gruppetilhørighet

For ungdom er det spesielt viktig å tilhøre en gruppe, kunne identifisere seg med personer eller grupperinger som tilfører trygghet eller forsterker et (positivt) selvbilde. Det er ulike måter å ta dette opp i undervisningen. Noen gjør det gjennom reklamen og det selvbildet reklame gir ungdom.

Hvis en samtidig å se litt historisk på temaet, kan en f eks la elevene se nærmere på kampanjer som er blitt kjørt de siste tiårene spesielt rettet mot kvinner og ungdom. På nittitallet hadde H&M en landsomfattende plakatkampanje med glamourmodellen Pamela Anderson som frontfigur. Hun ble avbildet i diverse lettkledte posisjoner på svære reklameplakater i utemiljøet, og det førte til en intens debatt om hvordan en skulle forholde seg til dette.

La elevene sette seg inn i det som skjedde, og la dem uttrykke sitt syn på slike kampanjer. Nedenfor er det en del pekere til emnet.

La dem også lese denne artikkelen og se dette bildet; hva synes de?

Kroppen min

Filmskaperen Margreth Olin laget en dokumentarfilm om kropp og kroppfiksering.
Filmen "Kroppen min" provoserte mange, men satte også i gang en viktig debatt.
La elevene sette seg inn i problemstillingene knyttet opp mot filmen!

Hva synes de om disse to ulike framstillingene av kvinnekroppen?
Marianne | Margreth

Mer stoff om Margreth