Web 2.0 for dummies

Interaktivitet | Enveis og toveis | Meg i sentrum | Nettsamfunn | Økonomi | Dingsen for alt

Her følger en (forhåpentligvis) lettfattelig innføring i hva Web 2.0 er og hva konsekvenser den får for oss.

Først to ulike vinklinger på Web 2.0 fra to brukere som skulle sette seg inn i emnet:

- Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester. Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester.

2.0 foregår på nettet! Før måtte man laste ned programvaren til egen PC, nå jobber man direkte på nettet.

- Web 2.0 er et typisk eksempel på et begrep som dukket opp stadig oftere, uten at jeg egentlig fikk helt tak på hva det faktisk var (at man får nye svar hver gang man spør og at det brukes om forskjellige ting i forskjellige sammenhenger gjør det ikke akkurat enklere...). Men nå har jeg skjønt det -web 2.0 er en samlebetegnelse på alt som er gøy og nyttig på nettet. Blogger, Facebook, YouTube, Wikipedia -det som er interaktivt, brukerstyrt og sosialt og skjer på nett, uten nedlastinger eller andre krav til programmer, faller under 2.0-paraplyen.

En ufullstendig og mangelfull definisjon, men foreløbig min. Og jeg blir stadig klokere...
HildeSols blogg

Nettressurser

23 ting du bør kunne om Web 2.0 (blogg)

Nettavisenes hamskifte (Journalisten)

JanO’s blogg med tema web 2.0

Web 2.0 i undervisningen (blogg)

Nye nettfenomener-staten og delekulturen
- en PP-presentasjon fra Staten

Norsklærer med digitalt grensesnitt diskuterer Web 2.0

Om web 2.0 i Wikipedia

Om Bibliotek 2.0

Om nettsamfunn i Wikipedia

Om virtuell virkelighet

"De dummeste Web 2.0 sidene" (VG)