Må eg blogge?

Lektor Aksnes har i bloggen sin nokre tankar om det å blogge. Ho stiller spørsmål  alle lærarar blogge, og kva med elevblogging?

Jeg blogger, altså er jeg litt sånn web 2.0

Eg synest ho kjem med mange gode tankar som det er verdt å tenkje litt over. Er det andre som meiner noko om dette?