Materials - An introduction on steel

Kort introduksjon i materiallære for mekaniske fag på engelsk.

Dei fleste arka viser til Wikipedia på engelsk for vidare lesing.

Fil Download Materials.pptx (274.7 KB)