Hvordan sette opp en hangout i Google?

Her lærer du hvordan du kan gå direkte til videoanrop med hangout gjennom gmail-kontoen din, eller hvordan du kan sette opp å invitere til en hangout fram i tid. Den finner du her.

I denne illustrasjonen får du ikke informasjon om bruken av hangout, men det kan vi ta på et senere tidspunkt.

Illustrasjonen er gjort i #Clarify. Du kan gjerne også gi elevene i oppgave å illustrere for deg ved bruk av Clarify.