Preteritum på spansk - Preterito indefinido y preterito imperfecto

Preteritum på spansk 

 

Preteritum bruker vi for å uttrykke handlinger i fortid.

Eks:

Jeg var på ferie i Spania, der møtte jeg en spanjol, vi spiste en is, deretter gikk vi på kino, filmen var god.

 

På spansk har man to preteritumstider:

INDEFINIDO og IMPERFECTO.

 

INDEFINIDO

Dette er ofte den mest brukte formen i hverdagen og kan som regel erstatte presens perfektum.

 Indefinido

 

Denne formen brukes

  • ved et bestemt tidspunkt i fortiden
  • innenfor et bestemt tidsrom
  • en handling som er avsluttet.

Eks: I går, i sommer, for et år siden, i 1995, i juleferien, i natt, i forrige uke, for to dager siden, lørdag som var…

 

-AR                                    -ER               og         -IR       

 Hablar - å snakke       Comer - å spise     Vivir - å leve/bo

Hablé

ComÍ                     Viví

Hablaste

Comiste                Viviste

Habló

Comió                   Viv

Hablamos

Comimos              Vivimos

Hablasteis

Comisteis             Vivisteis

Hablaron

Comieron              Vivieron

 

 

De viktigste uregelrette verba er ser, ir og estar.

 

OBS!

I indefinido bøyes ser/ir på samme måte. Dvs. at hvis du skal si jeg dro(ir) eller jeg var(ser) så bøyes det på likt men får forskjellig betydning ut i fra sammenhengen den brukes i.

 

Ser/ir                                                                                                       

Fui                                        jeg                              var/dro

Fuiste                                  du                                var/dro

Fue                                      han, hun, det              var/dro

Fuimos                                vi                                 var/dro

Fuisteis                               dere                             var/dro

Fueron                                de                                var/dro

Eksempel:

I går var jeg snill med min bror - Ayer fui bueno con mi hermano

I går dro jeg på kino - Ayer fui al cine

 

Estar - å være/å befinne seg (uregelrett)

estuve 

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron

Eksempel:

Jeg var(befant meg) i Barcelona i juli - En julio estuve en Barcelona

 

Andre viktige verb som er uregelrette i indefinido:

Tener, hacer, poner.

 

 

IMPERFECTO

Brukes litt mindre, men er viktig i enkelte sammenhenger. Den er enkel å bøye, da det kun er tre verb som er uregelrette i denne fortidsformen.

Imperfecto

Denne formen brukes 

  • når en handling ikke er avsluttet og heller ikke innenfor et bestemt tidsrom(motsatt av indefinido)
  • om vaner i fortiden
  • for å beskrive personer, situasjoner og steder i fortiden

 

-AR                                              -ER   og     -IR

 Hablar                                  Comer              Vivir

Hablaba

Comía               Vivía

Hablabas

Comías             Vivías

Hablaba

Comía               Vivía

Hablabamos

Comíamos        Vivíamos

Hablabaís

Comíais             Vivíais

Hablaban

Comían              Vivían

 

 

I imperfecto finnes det kun tre verb som er uregelrette; ser, ir og ver.

 

Ser - å være

Ir - å dra/reise

Ver - å se

Era

Iba

veía

Eras

Ibas

Veías

Era

Iba

Veía

Éramos

íbamos

Veíamos

Erais

Ibais

Veíais

Eran

Iban

Veían

 

 

Ord knyttet til imperfecto er tidsuttrykk som er diffuse i tidsrammen:

Før(antes), mange ganger(muchas veces), ofte(a menudo), aldri(nunca), alltid(siempre), hver dag(cada dia) – alle disse sier noe om tid/når noe skjer, men gir altså ikke et bestemt tidspunkt eller tidsrom.

 

Tilbake til det norske eksemplet…

 

Jeg var på ferie i Spania, der møtte jeg en spanjol, vi spiste en is, deretter gikk vi på kino, filmen var god. 

indefinido/Imperfecto

Yo estaba(Imperfecto - beskriver en situasjon) de vacaciones en España, allí conocí(Indefinido - avsluttet handling) a un español, comímos(Indefinido - avsluttet handling) un helado, luego fuimos(Indefinido - avsluttet handling) al cine, la película era(Imperfecto - beskriver noe i fortid) buena.

 

 

Maria Terzan