Samferdsel og trafikksikkerhet

Gruppearbeid

Klassen deles i 4 grupper hvor gruppene skal sette seg inn i hvert sitt område (ulike transportmåter) og lage en fremføring med PowerPoint basert på følgende:

  • Hva er samferdsel? (Liten generell innledning)
  • Beskriv litt historikk om transportmåten.
  • Hvilke kriterier er sentrale for valg av denne transportmåten?
  • Fordeler og ulemper med transportmåten.
  • Hva viktig i forhold til trafikksikkerhet?

Gruppeinndeling:

1) Veitransporten

2) Banetransporten

3) Sjøtransporten

4) Lufttransporten

Hjelpemidler: NDLA, lærebøker, generelt internett