Lag faglige ressurser sammen med andre

Her på delingsarenaen kan du nå lage fagressurser sammen med andre. Vi skal vise deg hvordan du går fram for å få til dette.

  1. Først må du logge deg inn og klikke på «Velg hva du vil dele».
  2. Velg innholdstype, eksempelvis artikkel.
  3. Gå litt ned i formularet. Der finner du et eget felt hvor det står «Medforfattare» (se utsnitt under).
  4. Skriv inn et navn på en som har brukerkonto på deling.ndla.no. Klikk på navnet som dukker opp som autofullfør-forslag.
  5. Send deretter ressurs-lenka til personen du har gitt tilgang. Eksempel: deling.ndla.no/nn/node/8757

Den brukeren du har lagt til som medforfatter, kan nå åpne ressursen og legge til oppgaver eller gjøre endringer i det du har skrevet. Dere kan ikke jobbe i ressursen samtidig.

 

Utsnitt fra formularet for innholdstypen artikkel: 

Knut Inge Skifjeld