Lag interaktive oppgaver tekstbasert

På delingsarenaen kan du nå lage oppgaver på en enkel måte. Du kan lage hele oppgava ferdig før du åpner nettsida hvor selve interaktiviteten skal lages. Dermed kan du også lett dele manusforslag for oppgava med andre og bygge på og remikse andres tekstforslag.

Vi har tre oppgavetyper hvor dette kan gjøres

 1. «dra og slipp tekst» (drag and drop text)
 2. «fyll ut» (fill in the blanks)
 3. «marker ord» (mark the words)

Følgende tekstutdrag viser bruk:

I Norge er *Oslo* hovedstad. Her ligger den norske *nasjonalforsamlingen*. Vi kaller den *Stortinget*. Her bestemmes politikk på nasjonalt nivå. I tillegg har vi *19* fylker og disse er delt inn i *kommuner*. Kommuner og fylker bestemmer mye innen lokal og regional politikk for helse, vei og *utdanning*.

Ordene som er satt mellom stjernetegn vil

 1. kunne dras på plass i oppgavetypen «dra og slipp tekst», se http://deling.ndla.no/nn/node/8758
 2. fjernes i oppgavetypen «fyll ut», se http://deling.ndla.no/nn/node/8760
 3. gi poeng ved klikk i oppgavetypen «marker ord», se http://deling.ndla.no/node/8759

Vi skal vise deg hvordan du går fram for å få til dette:

 1. Først må du logge deg inn og klikke på «Velg hva du vil dele».
 2. Velg innholdstype «interaktivt innhold».
 3. Velg språk: bokmål, nynorsk.
 4. Gå ned i formularet til du kommer til innholdstyper. Velg så oppgavetype: «marker ord», «fyll ut» eller «dra og slipp tekst».
 5. Lim den forhåndsproduserte teksten din med stjernetegn inn i oppgavens tekstfelt.
 6. Fyll ut felt for lisens og forfatter og lagre siden din.

Oppgavetypene «marker ord» og «dra og slipp tekst» kan bare håndtere enkeltord. Oppgavetypen «fyll ut» kan brukes for uttrykk med flere ord også.