En kahoot om identitet og gruppespråk

Knut Inge Skifjeld