Tips til eksamen i samfunnsfaglig engelsk

Generelt om stilen

Det dreier seg først og fremst om å skrive en akademisk tekst. Det vil si at teksten tydelig skal vise din forståelse av temaet, dette er det aller viktigste. Du må også vise at du behersker et språk som er presist og variert, og formelt nok i forhold til denne sjangeren. Eksamensveiledninga for faget legger vekt på at teksten skal være selvstendig, så bruk læreboka og andre kilder med stor forsiktighet. Les oppgaven, og bruk dine egne kunnskaper og ideer som utgangspunkt for stoffutvalg.

Du vil ofte se at det står «Discuss» i oppgaveteksten. Da gjelder det å ha en balansert og objektiv diskusjon i hoveddelen av stilen, for så å eventuelt forsiktig antyde egen mening om temaet i konklusjonen. Å diskutere et tema innebærer å se på for eksempel:

Ulike synspunkter på en sak
F.eks.: From an American point of view ... According to The Republican Party ... At the time, the prevailing opinion seemed to be that ...

Riktig eller galt
F.eks.: On the one hand it seemed as if this was the right decision ... On the other hand further development revealed that ...

Fordeler og ulemper
F.eks.: A positive aspect of the War in Iraq was the removal of the dictator ... Still most people today focus on the negative sides of the war such as ...

Årsaker og konsekvenser
F.eks.: After WW2 Europe was in ruins and consequently the United States had to play a central part in getting the region back on its feet.

 

Struktur

Introduksjon
Generell tilnærming til temaet, f.eks. «When discussing American history ...». Si noe om hva du har lagt vekt på, vis at du har en plan for oppgaven! Mulig formulering: The main focus of this essay will be ... Eller gjerne noe mer indirekte. Få leseren interessert i teksten din.

Hoveddel
Del opp i fornuftige avsnitt; tenk et avsnitt per idé/tema. Hopp over ei linje. Varier gjerne mellom faktastoff og diskusjon, men ikke rams opp for mange årstall og detaljer. Bind sammen setningene og avsnittene på en leservennlig måte. Vis at du har et variert vokabular.

Konklusjon
Oppsummer uten å gjenta. Referer gjerne til introduksjonen. Hvis relevant, si noe om egen mening. Se gjerne framover. F.eks. In the future I think The Republican Party will move in the direction of ...

 

Nyttige ord og uttrykk

Setningsbinding

 • However – imidlertid, men
 • Consequently – følgelig
 • Nevertheless/still – uansett, likevel
 • Obviously – opplagt nok
 • Naturally – naturligvis
 • In addition – i tillegg
 • Therefore – derfor
 • Actually – faktisk
 • After all – når alt kommer til alt
 • Besides – dessuten
 • For instance – for eksempel
 • Last but not least – sist men ikke minst
 • Firstly/Secondly – for det første, for det andre
 • On the one hand – på den ene siden
 • On the other hand – på den andre siden
 • Finally – til slutt, avslutningsvis
 • It goes without saying – det sier seg selv

Uttrykke egen mening

 • In my opinion – etter min mening
 • My view is that – min mening er at
 • The way I see it – slik jeg ser det
 • I get the impression that – på meg virker det som at

 

Øv deg på uttrykka

Her kan du øve deg på disse uttrykka i en dra og slipp-oppgave.

Her kan du øve deg på disse uttrykka i en fyll ut-oppgave.

 

Kilder

Et siste tips til eksamensdagen: Husk List of Sources til slutt.

Camilla Lambine-Christensen