Fritt Ord-konkurransen 2017

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er folkefiender.

Utlysningen
Elever i videregående skole: Velkommen til å bli med i Fritt Ord-konkurransen! Ta for deg en eller flere folkefiender. Skriv tekst eller lag medieproduksjon, og bli med i konkurransen. Med folkefiende mener vi en som skiller seg fra flertallet ved å bruke ytringsfriheten, og derfor oppfattes som en fiende av de andre. Ta gjerne for deg en person eller konkret sak. Du kan ta utgangspunkt i skuespillet En folkefiende av Henrik Ibsen dersom du ønsker.

Hvem er folkefiender i dag, og hvilke folkefiender er verdt å diskutere? Vi ønsker å høre din mening!

 

Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix. Lisens: CC- by-nc-sa. Kilde: ndla.no.Søknadsfrist 1. mars 2017. På konkurransesiden frittordkonkurransen.no finner du relevant fagstoff, tips fra juryen og tidligere vinnere, samt mer informasjon om oppgavelevering.

 

Samleside for fagstoff:
http://frittordkonkurransen.no/fagstoff

Fagartikler som nylig er lagt ut:
http://frittordkonkurransen.no/ressurs/fagartikler/
 
Videoforedrag som nylig er lagt ut:
http://frittordkonkurransen.no/ressurs/fagartikler/

Annet, aktuelt fagstoff:

  • Spillefilmen En folkefiende

  • Læringsstien En folkefiende på NDLA.no tar utgangspunkt i en adaptasjon av Henrik Ibsens skuespill fra 1882. Det passer fint å se filmen når du skal tilnærme deg Ibsens tekster i norskfaget, når du skal øve deg på filmanalyse, eller når du skal diskutere grenser for ytringsfrihet i fag som medie- og informasjonskunnskap og samfunnsfag. I denne læringsstien kan du også lære noe om sjangre og fortelleteknikk. 

 

Lykke til!

Cecilie Eftedal