Lyttetekster engelsk yrkesfag

Nyttige ressurser i engelsk yrkesfag fra 2015 tilgjengelig på Fremmedspråkssenteret

 


Temaene er knyttet opp til de enkelte yrkesfagene, og alle lyttefilene har tekster og forslag til oppgaver. Lyttetekster merket med TR er transkriberte for hørselshemmede. 

Undefined