Skriveregler ver 3

Skriveregler er et Flash-program som tar for seg de vanligste spørsmålene omkring det å skrive korrekt. Innholdet er kontrollert og godkjent av Språkrådet. Det kan fritt lastes ned av hvem som helst.

Se også lenke til Språkrådets sider: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/

Arne J