Filmens virkemidler

Presentasjon om filmens virkemidler med lenker til filmklipp fra You Tube som underbygger viktige virkemidler.